Senteret sitt bannerbilde

Priser og betaling

Våre priser er regulert i Normaltariffen for allmennleger.

Dersom du har fått frikort fra Helfo, setter vi pris på om du informerer om dette ved ankomst til Legegruppen.  

Du kan betale kontant eller med kort hos oss.

Betaling skjer i betalingsautomat. Du taster inn fødselsdato (ddmmåå) og kan deretter velge om du vil betale med kort, kontant eller giro. Ved valg av giro tilkommer et fakturagebyr. 

Faktura utstedes fra melin collectors (se lenkeside). Dersom du er uenig i selve betalingskravet, kan du først ta kontakt med oss ved Legegruppen. Dersom det er problemer med betaling av faktura eller lignende, kan du ta kontakt med melin collectors.