Vi ønsker Marte Jomaas Svendsen velkommen. Hun er ny fastlege ved Legegruppen Arendal fra 1. oktober 2015. 

Hun overtar etter Magn-Bjørn Hornnes.

Pasienter som har stått på dr. Hornes' fastlegeliste vil automatisk flyttes over til dr. Jomaas Svendsen.