Vi ønsker Tone Haaversen-Westhassel velkommen som ny fastlege. 1. april 2016 overtok hun praksisen til Finn Tysland Johnsen. Alle pasienter på Johnsens fastlegeliste blir nå automatisk flyttet over til Haaversen-Westhassels liste.