Lars Kristian Kjellevold og Gunnar Mouland har deleliste frem til 1. juni. Dette betyr at pasienter som fra tidligere har dr. Mouland som fastlege nå kan henvende seg til  dr. Kjellevold eller dr. Mouland. 

Fra 1. juni overtar dr. Kjellevold praksisen og fastlegelisten til dr. Mouland.